Štúdium:

2007-2009    ZUŠ J. Rosinského Nitra, Anna Brázdilová - klavír 

2009-2014    ZUŠ J. Rosinského Nitra, Mária Hroncová, DiS.art. - klavír 

2009-                ZUŠ J. Rosinského Nitra, Mária Kosová, DiS.art. - organ 

2013-                Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, Mgr. Aleš Solárik,  ArtD. - klavír (mimoriadna forma štúdia)


Education:

2007 - 2009 Elementary School of Arts of Jozef Rosinský Nitra (SVK), Anna Brázdilová - piano

2009 - 2014 Elementary School of Arts of Jozef Rosinský Nitra (SVK), Mária Hroncová, DisArt. - piano

2009 -              Elementary School of Arts of Jozef Rosinský Nitra (SVK), Mária Kosová, DisArt. - organ

2013 -              Conservatory of J. L. Bella in Banska Bystrica (SVK), Mgr. Aleš Solárik, ArtD.   - piano


Majstrovské kurzy / Master classes:

 • 2010   Nitra /SK/ – Atilla Garamvolgyi /HU/, klavír / piano
 • 2012   Bratislava /SK/ - Prof. Eva Virsik /SVK-USA/, klavír / piano
 • 2012, 2013    Bratislava - Klavírny seminár EPTA /SK/ - Gábor Eckhardt /HU/, klavír / piano
 • 2014   Bratislava /SK/ - Darina Švárna /SK/, klavír / piano
 • 2014   Banská Bystrica /SK/ - David Di Fiore /USA/, organ
 • 2015   Salzburg /AT/ -   International Summer Academy, Intensive class for highly talented young students - Andreas Weber /DE/, klavír / piano
 • 2016   AMU Banská Bystrica /SK/ – Prof. Otto Niederdorfer /AT/, klavír / piano
 • 2016   Olomouc /CZ/, Katedrála sv. Václava – Olivier Latry /FR/, organ
 • 2017   Bratislava, Slovenský rozhlas /SK/ - Olivier Latry /FR/, organ
 • 2017   Carmel  - Indianapolis /USA/ - Alexander Peskanov /UA-USA/, klavír / piano
 • 2017   Carmel - Indianapolis /USA/ - Anatoly Zatin /UA-USA/, klavír / piano
 • 2017   International Piano Week in Ollerup /DK/ - Mikhail Voskresensky /RU/, Eugen Indjić /USA-FR/, Paolo Giacometti /IT-NL/, klavír / piano
 • 2018   Central International Music Academy Vienna /AT/ - Dr. Patrick Lechner /AT/, klavír / piano 
 • 2018   Specialisation Piano Course at Villa Medici, Briosco /IT/ - Pavel Gililov /DE/, klavír / piano
 • 2018    Riga /LV/ - Nora Luse /LV/, klavír / piano

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bibiana Miškolciová (2000) sa 11 rokov úspešne venuje hre na klavír. Vyniká muzikalitou, cieľavedomosťou a húževnatoupracovitosťou. Svojou interpretáciou dokáže zaujaťaj náročné odborné publikum. Svedčia o tom úspechy, ktoré dosiahla na celoslovenských, ale hlavne na medzinárodných klavírnych súťažiach v Belehrade /2012/, Ríme /2013/, Paríži /2014/, Aachene /2015/,  Aténach /2015,2017/, Miláne /2016/, Váci /2016/, New Yorku / 2016, 2017/ a  Indianapolise / 2017/.

Hra na klavíri nie je jediným jej umeleckým zameraním. Rovnako úspešne sa venuje aj hre na organ, od roku 2009 študuje v organovej triede Márie Kosovej. Organovou hrou sa predstavila v Chráme svätého Jakuba na medzinárodnom festivale Musica Sacra v Levočim, Kostole Svätého Ducha v Nitre, v Kostole svätého Ladislava v Nitre, na Zvolenskom zámku a vrámci majstrovského kurzu s Olivierom Latrym v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Bibiana Miškolciová sa predstavila na mnohých festivaloch či koncertných cykloch na Slovensku, medzi inými v Bratislave, Nitre, Hlohovci, Galante, Novom Meste nad Váhom, Novej Dubnici, Rajci, Rimavskej Sobote, Trenčianskych Tepliciach.

Sólovo vystúpila na hudobných podujatiach v zahraničí: na Slovenskom inštitúte vo Viedni (2016, 2017), na Festivale hudobných škôl vo Varšave (2011), na Festivale poľskej hudby v Györi (2012, 2013), v partnerských školách v Radovljici (2014) a v Prahe (2013), v rámci medzinárodných majstrovských kurzov v Salzburgu (2015), Ollerupe (2017), vo Viedni (2018) a vo Ville Medici Briosco /IT/ (2018).

V roku 2016 účinkovala na Koncerte víťazov celosvetovej súťaže American Protégé International Piano and Strings Competition 2016 v prestížnej Carnegie Hall v NY, USA a v roku 2017 vystúpila na Koncerte víťazov medzinárodnej súťaže eMuse Online International Music Competition 2017. Koncert sa konal 5. júla 2017 v priestoroch Byzantine and Christian Museum v Aténach v Grécku.

Bibianiným posledným výrazným úspechom je 2. cena na medzinárodnej súťaži American Fine Arts Festival Golden Era of Romantic Music International Competition 2017 /USA/ a pozvánka na Koncert víťazov do New Yorku.


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bibiana Miškolciová (2000) has been a successful piano player for 11 years. She excels in musicality, purposefulness and a relentless diligence.

Her interpretation can satisfy demanding professional audiences. Her success is evident at both national and international levels. Examples are piano competitions in Belgrad, Serbia (2012), Rome, Italy (2013), Paris, France (2014), Aachen, Germany (2015), Athens, Greece (2015 and 2017), Milan, Italy (2016), Vac, Hungary (2016), New York City, USA (2016 and 2017) and Indianapolis, USA (2017).

Playing piano is not her only artistic focus. She is equally successful in playing organ, and started her study in 2009 as a part of Maria Kosova's class. She performed at the Church of St. James, at the International Festival Musica Sacra in Levoca, at the Church of the Holy Spirit in Nitra, at the Church of St. Ladislav in Nitra, at the Zvolen castle and in the concert hall of the Slovak National Radio.

Bibiana presented her talents at many musical festivals and concerts in Slovakia, such as events held in Bratislava, Nitra, Galanta, Nove Mesto nad Vahom, Nova Dubnica, Rimavska Sobota and Trencianske Teplice.

Bibiana participated in many solo play events on an international scale. She played at the Slovak Institute in Vienna, Austria (2016 and 2017), Festival of Music Schools in Warsaw, Poland (2011), Festival of Polish Music in Gyor, Hungary (2012 and 2013), partner schools in Prague, Czech Republic (2013) and Radovljica, Slovenia (2014) . She also attended and performed at master classes in Salzburg, Austria (2015), Ollerup, Denmark (2017), Vienna, Austria (2018) and Villa Medici Briosco, Italy (2018).

In July 2016 Bibiana participated in the Winners' Recital of the American Protégé International Piano and Strings Competition 2016 at the elite Carnegie Hall in NYC, USA . In 2017 she played at the Winners' Concert of the eMuse Online International Music Competition. The concert took place in the summer of 2017, at the Byzantine and Christian Museum in Athens, Greece.

Bibiana's most recent achievement is 2nd place at the American Fine Arts Festival Golden Era of Romantic Music Competition 2017 and an invitation to the Winners´ Recital at Carnegie Hall, NY, USA.