Štúdium:

2007-2009    ZUŠ J. Rosinského Nitra, Anna Brázdilová - klavír 

2009-2014    ZUŠ J. Rosinského Nitra, Mária Hroncová, DiS.art. - klavír 

2009-2017    ZUŠ J. Rosinského Nitra, Mária Kosová, DiS.art. - organ 

2013-2019     Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, Mgr. Aleš Solárik,  ArtD. - klavír (mimoriadna forma štúdia)

2019-2021     Capital University, Columbus, Ohio (USA), Dr. Tianshu Wang - klavír, Chad Baker - organ
                               Odbor: Piano Performance, Keyboard Pedagogy
Jeseň 2021 Assaff Weisman, pedagóg na Juilliard Extension
2022 -                 University of Indianapolis, Indianapolis (USA), Dr. Ryan Behan - klavír


Education:

2007 - 2009 Elementary School of Arts of Jozef Rosinský Nitra (SVK), Anna Brázdilová - piano

2009 - 2014 Elementary School of Arts of Jozef Rosinský Nitra (SVK), Mária Hroncová, DisArt. - piano

2009 - 2017  Elementary School of Arts of Jozef Rosinský Nitra (SVK), Mária Kosová, DisArt. - organ

2013 - 2019  Conservatory of J. L. Bella in Banska Bystrica (SVK), Mgr. Aleš Solárik, ArtD.   - piano

2019 - 2021  Capital University, Columbus, Ohio (USA), Dr. Tianshu Wang - piano, Chad Baker - organ
Fall 2021    Assaff Weisman, member of Juilliard Extension faculty
2022 -       University of Indianapolis, Indianapolis (USA), Dr. Ryan Behan - piano


Majstrovské kurzy / Master classes:

 • 2010   Nitra /SK/ – Atilla Garamvolgyi /HU/, klavír / piano
 • 2012   Bratislava /SK/ - Prof. Eva Virsik /SVK-USA/, klavír / piano
 • 2012, 2013    Bratislava - Klavírny seminár EPTA /SK/ - Gábor Eckhardt /HU/, klavír / piano
 • 2014   Bratislava /SK/ - Darina Švárna /SK/, klavír / piano
 • 2014   Banská Bystrica /SK/ - David Di Fiore /USA/, organ
 • 2015   Salzburg /AT/ -   International Summer Academy, Intensive class for highly talented young students - Andreas Weber /DE/, klavír / piano
 • 2016   AMU Banská Bystrica /SK/ – Prof. Otto Niederdorfer /AT/, klavír / piano
 • 2016   Olomouc /CZ/, Katedrála sv. Václava – Olivier Latry /FR/, organ
 • 2017   Bratislava, Slovenský rozhlas /SK/ - Olivier Latry /FR/, organ
 • 2017   Carmel  - Indianapolis /USA/ - Alexander Peskanov /UA-USA/, klavír / piano
 • 2017   Carmel - Indianapolis /USA/ - Anatoly Zatin /UA-USA/, klavír / piano
 • 2017   International Piano Week in Ollerup /DK/ - Mikhail Voskresensky /RU/, Eugen Indjić /USA-FR/, Paolo Giacometti /IT-NL/, klavír / piano
 • 2018   Central International Music Academy Vienna /AT/ - Dr. Patrick Lechner /AT/, klavír / piano 
 • 2018   Specialisation Piano Course at Villa Medici, Briosco /IT/ - Pavel Gililov /DE/, klavír / piano
 • 2018    Riga /LV/ - Nora Luse /LV/, klavír / piano
 • 2019    Accademia del Ridotto, Stradella /IT/ - Aquiles Delle Vigne /AR/, klavír / piano
 • 2019    Capital University, Columbus, OH /USA/ - Kirill Gliadkovsky /RU-USA/, klavír / piano
 • 2021    Juilliard Evening Division Summer Series 2021
 • 2022 University of Indianapolis /USA/ - Willis Delony /USA/, klavír / piano
 • 2022 University of Indianapolis /USA/ - Kenny Broberg /USA/, klavír / piano

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bibiana Miškolciová (2000) sa 15 rokov úspešne venuje hre na klavír. Vyniká muzikalitou, cieľavedomosťou a húževnatou pracovitosťou. Svojou interpretáciou dokáže zaujaťaj náročné odborné publikum. Svedčia o tom úspechy, ktoré dosiahla na celoslovenských, ale hlavne na medzinárodných klavírnych súťažiach v Belehrade /RS, 2012/, Ríme /IT, 2013/, Paríži /FR, 2014/, Aachene /DE, 2015/,  Aténach /GR, 2015 a 2017/, Miláne /IT, 2016/, Váci /HU, 2016/, New Yorku /USA, 2016,2017/, Indianapolise /USA, 2017/, Rige /LV, 2018/, Sarajeve /BIH, 2019/, Quebecu /CAN, 2019/ a Val Tidone /IT, 2019/.

Hra na klavíri nie je jediným jej umeleckým zameraním. Rovnako úspešne sa venuje aj hre na organ, v rokoch 2009 - 2017 študovala v organovej triede Márie Kosovej. Organovou hrou sa predstavila v Chráme svätého Jakuba na medzinárodnom festivale Musica Sacra v Levoči, Kostole Svätého Ducha v Nitre, v Kostole svätého Ladislava v Nitre, na Zvolenskom zámku a vrámci majstrovského kurzu s Olivierom Latrym v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Bibiana Miškolciová sa predstavila na mnohých festivaloch či koncertných cykloch na Slovensku, medzi inými v Bratislave, Nitre, Hlohovci, Galante, Novom Meste nad Váhom, Novej Dubnici, Rajci, Rimavskej Sobote, Trenčianskych Tepliciach a i.

Sólovo vystúpila na hudobných podujatiach v zahraničí: na Slovenskom inštitúte vo Viedni /AT, 2016,2017 a 2018/, na Festivale hudobných škôl vo Varšave /PL, 2011/, na Festivale poľskej hudby v Györi /2012, 2013/, v partnerských školách v Radovljici /SLO, 2014/ a v Prahe /CZ, 2013/, v rámci medzinárodných majstrovských kurzov v Salzburgu /AT, 2015/, Ollerupe /DK, 2017/, vo Viedni /AT, 2018/ a vo Ville Medici Briosco /IT, 2018/.

V roku 2016 účinkovala na Koncerte víťazov celosvetovej súťaže American Protégé International Piano and Strings Competition 2016 v prestížnej Carnegie Hall v NY, USA a v roku 2017 vystúpila na Koncerte víťazov medzinárodnej súťaže eMuse Online International Music Competition 2017. Koncert sa konal 5. júla 2017 v priestoroch Byzantine and Christian Museum v Aténach v Grécku.

Bibianiným výrazným úspechom v tomto roku bola 2. cena na medzinárodnej súťaži American Fine Arts Festival Golden Era of Romantic Music International Competition 2017 /USA/ a pozvánka na Koncert víťazov do New Yorku.

V roku 2018 Bibiana pokračovala vo svojej koncertnej aktivite na Sloveskom inštitúte vo Viedni, v nitrianskej Syagóge a Empírovom divadle v Hlohovci. Zúčastnila sa výberového klavírneho kurzu vedeného renomovaným pedagógom Pavlom Gililovom, ktorý sa konal v talianskom Brioscu. Takisto sa zúčastnila majstrovských kurzov "Central Interational Music Academy" vo Viedni pod vedením Patricka Lechnera. V tomto roku získala 4. cenu na medzinárodnej klavírnej súťaži "Riga".   

V roku 2019 sa Bibiana predstavila sólovým recitálom v Mirbachovom paláci v Bratislave. V tomto roku získala 1. cenu na medzinárodnej hudobej súťaži IMKA  2019 /BIH/, Honorary Mention na medzinárodnej hudobnej súťaži Quebec International Online Music Competition 2019 /CAN/ a 1. cenu na medzinárodnej hudobnej súťaži Val Tidone Young Musician Competition 2019 /IT/. Takisto sa zúčastnila klavírneho kurzu so svetovo uznávaným klaviristom a pedagógom Aquiles Delle Vigne /AR/ v Accademia del Ridotto v talianskej Stradelle. 

V auguste 2019 Bibiana začala svoje vysokoškolské štúdium na Capital University v americkom Columbuse, štát Ohio v odboroch Piano Performance a Keyboard Pedagogy pod vedením svetovo uznávanej koncertnej klaviristky Dr. Tianshu Wang. V roku 2020 sa stala víťazkou štipendijnej hudobnej súťaže "Agnes Fowler Scholarship Award" /USA/,  držiteľkou 2. ceny na súťaži "Women in Music Columbus 2020" v Columbuse /USA/, 2. ceny na Graves Piano Competition 2020 v americkom Columbuse /USA/ a 2. ceny na súťaži V Madrid International Music Competition /ES/. Taktiež sa jej podarilo prebojovať do šestice finalistov celosvetovej súťaže Music@e-Contest.

Rok 2021 Bibiana otvorila získaním 2. ceny na medzinárodnej súťaži Magic Muse International Piano Competition a výhrou 1. ceny na medzinárodnej súťaži World Open International Music Competition. Zúčastnila sa letného programu večernej divízie prestížnej hudobnej univerzity Juilliard v New Yorku.

V januári 2022 sa Bibiana stala víťazkou Concerto Competition organizovanou Komorným orchestrom University of Indianapolis. Momentálne študuje na University of Indianapolis v klavírnej triede Dr. Ryana Behana. Jej posledným úspechom je Zlatá cena a Cena za excelentnú techniku na súťaži Global Genius International Music Competition. V marci tohto roku sa zúčastnila majstrovských kurzov s víťazom súťaže American Pianists Awards, Kennym Brobergom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bibiana Miškolciová (2000) has been a successful piano player for 11 years. She excels in musicality, purposefulness and a relentless diligence.

Her interpretation can satisfy demanding professional audiences. Her success is evident at both national and international levels. Examples are piano competitions in Belgrad, Serbia /RS, 2012/, Rome /IT, 2013/, Paris, /FR, 2014/, Aachen, /DE, 2015/, Athens /GR, 2015 and 2017/, Milan /IT, 2016/, Vac /HU, 2016/, New York City /USA, 2016 and 2017/, Indianapolis /USA, 2017/, Riga /LV, 2018/, Sarajevo /BIH, 2019/, Quebec /CAN, 2019/ and Val Tidone /IT, 2019/.

Playing piano is not her only artistic focus. She is equally successful in playing organ, having completed 6 years of study in the class of Maria Kosova. She performed at the Church of St. James, at the International Festival Musica Sacra in Levoca, at the Church of the Holy Spirit in Nitra, at the Church of St. Ladislav in Nitra, at the Zvolen castle and in the concert hall of the Slovak National Radio.

Bibiana presented her talents at many musical festivals and concerts in Slovakia, such as events held in Bratislava, Nitra, Galanta, Nove Mesto nad Vahom, Nova Dubnica, Rimavska Sobota and Trencianske Teplice.

Bibiana also appeared at many musical evets on an international scale. She played at the Slovak Institute in Vienna /AT, 2016, 2017 and 2018/, Festival of Music Schools in Warsaw /PL, 2011/, Festival of Polish Music in Gyor /HU, 2012 and 2013/, partner schools in Prague /CZ, 2013/ and Radovljica /SLO, 2014/. She also attended and performed at master classes in Salzburg /AT, 2015/, Ollerup /DK, 2017/, Vienna /AT, 2018/ and Villa Medici Briosco /IT, 2018/.

In July 2016 Bibiana participated in the Winners' Recital of the American Protégé International Piano and Strings Competition 2016 at the elite Carnegie Hall in NYC, USA . In 2017 she played at the Winners' Concert of the eMuse Online International Music Competition. The concert took place in the summer of 2017, at the Byzantine and Christian Museum in Athens, Greece.

Her greatest achievement in 2017 was the 2nd Prize at American Fine Arts Festival Golden Era of Romantic Music Competition 2017 and invitation to the winners´ recital at Carnegie Hall, NY, USA.

In 2018 Bibiana presented recitals at the Slovak Institute in Vienna, in the Nitra Synagogue and at the Empire theater in Hlohovec. She was selected as a participant of a piano course led by Pavel Gililov which took place in Briosco, Italy. Furthermore, Bibiana took part in the Central International Music Academy in Vienna under the tutelage of Patrick Lechner. In this year she was awarded the 4th prize at the International Piano Competition „Riga“.

Bibiana started off 2019 by giving a solo recital at the Mirbach Palace in Bratislava. She was chosen as the 1st prize winner at the International Music Competition IMKA /BIH/ and 1st prize winner at the Val Tidone International Music Competition 2019 /IT/. Furthermore, Bibiana received Honorary Mention at the Quebec International Online Music Competition 2019 /CAN/. She also took masterclasses with internationally acclaimed pianist and pedagogue Aquiles Delle Vigne /ARG/ at Accademia del Ridotto in Stradella /IT/.

In 2020, Bibiana  was selected as one of the winners of the "Agnes Fowler Scholarship Award" Competition /USA/, 2nd place winner at the "Women in Music Columbus 2020" scholarship competition /USA/, 2nd place winner at Graves Piano Competition 2020 in Columbus /USA/ and 2nd prize winner at V Madrid International Music Competition /ES/. She was also selected as one of the 6 finalists of a global competition Music@e-Contest.

Bibiana started off 2021 by winning the 2nd prize at the Magic Muse International Piano Competition, and the 1st prize at the World Open International Online Music Competition. She also took part in Juilliard´s Evening Division Summer Series Course, and finished the year by winning the 1st prize at the  International Moscow Music Competition 2021 and the 2nd prize at  Valencia Awards Music Competition.

In January 2022, Bibiana was selected as the winner of the Concerto Competition held by the University of Indianapolis Chamber Orchestra.
She is currently studying at the University of Indianapolis in the piano studio of Dr. Ryan Behan. Her most recent achievement is the Gold Award and Award for Excellent Technique at the Global Genius International Music Competition. In March, she took part in piano masterclasses with the winner of the American Pianists Award, Kenny Broberg.