•  Global Genius Music Competition 2022 - Zlatá cena a Cena za excelentnú techniku / Gold Award and Award for Excellent Technique
 • Glory International Online Piano Competition 2022 - 2. cena / 2nd prize
 • Mystery of Tel Aviv International Music Competition 2022 - 2. cena / 2nd prize
 • University of Indianapolis Concerto Competition 2022 - víťaz / winner
 • International Moscow Music Competition 2021 - 1. cena a Zlatá medaila / 1st prize and Gold medal
 • World Open Online Music Competition 2021 - 1. cena / 1st prize
 • Valencia Awards Music Competition 2021 - 2. cena / 2nd prize
 • Constantine the Great International Piano Competition 2021 - 3. cena / 3rd prize
 • Magic Muse International Online Piano Competition 2021 /RU/ - 2. cena / 2nd prize
 • Music@e-Contest 2020 - Zlatá cena a postup do finále / Gold Award and advancement to the Final Round
 • V Madrid International Music Competition 2020 /ES/ - 2. cena / 2nd prize
 • Graves Piano Competition 2020 /USA/ - 2. cena v kategórii Klavírne duo/ 2nd prize in Piano Duet Category
 • Women in Music Columbus 2020 /USA/ - 2. cena / 2nd prize

 • Agnes Fowler Scholarship Award 2020  /USA/- 1. cena / 1st prize

 • Val Tidone International Music Competition "Young Musician" 2019 /IT/ - 1. cena / 1st prize
 • Ise Shima Online Piano Competition 2019 /JP/ - Honorary Mention
 • Quebec International Online Music Competition 2019 /CAN/ - Honorary Mention
 • Global Ambassador Award /USA/
 • International Internet Music Competition IMKA 2019 /BIH/ - 1. cena / 1st prize
 • "Riga" International Piano Competition 2018 /LV/ - 4. cena / 4th prize
 • American Fine Arts Festival" Golden Era of Romantic Music" International Competition 2017 /USA/ - 2. cena a pozvánka na Koncert víťazov v Carnegie Hall, NY / 2nd prize and invitation to the Winners ´ Recital at Carnegie Hall, NY
 • Carmel Klavier International Piano Competition 2017 in Carmel, Indianapolis /USA/ - Semifinalista (6 účastníkov semifinále) / Semifinalist (6 semifinal participants)
 • 4th eMuse International Music Competition 2017 - 1. cena a účasť na koncerte víťazov v Byzantine and Christian Museum 5. júla v Aténach /GR/  / 1st prize and participation at the Winners ´Recital at Byzantine and Christian Museum on 5th July in Athens /GR/
 • Úspešný finalista grantového programu AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis 2016/2017 / Successful finalist of AXA Pontis Foundation 2016/2017
 • 2nd Rising Stars Grand Prix 2017  - Honorable Mention
 • DANUBIA TALENTS 2016, International Music Competition Vác /HU/ - 3. cena / 3rd prize 
 • 6TH PIANO TALENTS International Junior and Senior Piano Competition Milan 2016 /IT/ -  2. cena / 2nd prize

 • American Protégé  International Piano and Strings Competition 2016 /US/ - 3. cena a účasť na koncerte víťazov v Carnegie Hall, NY  / 3rd prize and participation at the Winners´Recital in Carnegie Hall

 • 2nd eMuse Online International Music Competition 2015, Athens /GR/ - 3. cena a Laureát /  3rd prize and Laureate 

 • ClaviCologne International Piano Festival Aachen 2015 /DE/ - 3. cena / 3rd prize

 • Cena primátora mesta Nitry za reprezentáciu mesta - 2012, 2013, 2014 / The Mayor of Nitra Award 2012, 2013, 2014

 • Nitrianska lutna 2014, Nitra /SK/ -  2. cena a Mimoriadna cena za interpretáciu skladby Petra Eben  v kategórii hry na organ / Nitra Lute National Organ Competition 2014 - 2nd prize and Special Prize for best interpretation of the work of Peter Eben

 • XXV. Le concours FLAME Paris 2014 /FR/- 2. cena, Kategória do 13 rokov / 2nd prize, Category up to 13 yrs
 • XXV. Le concours FLAME Paris 2014 /FR/ - 2. cena, Kategória  do 16 rokov / 2nd prize, Category up to 16 yrs

 • XIV. Concours International de piano Paris 2014 /FR/ - 1. cena v kategórii štvorručnej hry na klavír a účasť na Koncerte víťazov v Theatre Adyar / 1st prize in Piano Duo Category and participation at the Winners ´Recital in Theatre Adyar

 • Celoslovenská súťaž Mladých organistov 2013, Námestovo /SK/ - 1. cena a Cena predsedu poroty - Absolútny víťaz / National Organ Competition "Young Organists" 2013  - 1st prize and the Laureate

 • Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho 2013, Komárno /SK/ - 1. cena v kategórii štvorručnej hry na klavír / International competition of Julius von Beliczay 2013 - 1st prize in Piano Duo Category
 • 8. Concorso Pianistico Internazionale Mozart 2013, Frascati, Rím /IT/ - 2. cena / 2nd prize

 • Mladé talenty Ladislava Mokrého 2013, súťaž žiakov ZUŠ v hre na klávesové nástroje, Topoľčany /SK/ - Absolútny víťaz súťaže / Young talents of Ladislav Mokrý 2013 - Absolute Winner

 • Mladí klaviristi 2012, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ, Bratislava /SK/ - 2. cena / Young Pianists 2012 - 2nd prize

 • XVIII. Gorazdove organové dni 2013, celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov vo Zvolene /SK/ - Cena Laureáta / XVIII. Gorazd Organ Days 2013 - Laureate

 • Celoslovenská súťaž Mladých organistov 2012, Námestovo /SK/ - 1- cena a Cena predsedu poroty - Absolútny víťaz / Young Organists National Competition 2012 - 1st prize and Absolute Winner

 • Hudobný festival Ivana Ballu - Klavírna Orava 2012, Dolný Kubín /SK/ - 2. cena / "Piano Orava 2012" -  2nd prize

 • Detský hudobný festival Jána Cikkera 2012, Banská Bystrica /SK/ - Zlaté pásmo a Víťaz 2. kategórie, účasť na koncerte víťazov / Ján Cikker Children´s Performance Competition 2012 -  Winner of the category + participation at the Winners ´Recital

 • International Competition Davorin Jenko 2012, Belehrad /RS/ - 1. cena / 1st prize

 • Celoslovenská súťaž Mladých organistov 2011, Námestovo /SK/ - 1. cena / Young Organists National Competition 2011 - 1st prize

 • Schneiderova Trnava 2011, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ /SK/ - Zlaté pásmo a Víťaz kategórie / Schneider´s Trnava National Competition 2011 -  Category Winner

 • Mladí klaviristi 2010, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ, Bratislava /SK/ - 2. cena a Cena za najlepšiu interpretáciu skladby F. Chopina / Young pianists 2010 - 2nd prize and Prize for the best interpretation of the work of Fryderyk Chopin