Bibiana Miškolciová

Bibiana Miškolciová patrí k mimoriadnym talentom v radoch nastupujúcej generácie slovenských koncertných umelcov. Má za sebou nielen výrazné súťažné úspechy v celoslovenskom meradle, ale prevzala si aj ocenenia z rúk zahraničných porotcov. Svojou interpretáciou dokáže zaujať aj náročné odborné publikum. Hra na klavír pritom nie je jej jediným umeleckým zameraním - rovnako úspešne sa venuje aj hre na organ.

Bibiana Miškolciová is one of extraordinary talents among the emerging generation of Slovak Concert Artists. She has had not only a significant competitive success on a national level, but also took awards from the hands of foreign judges. Her interpretation can be adopted by demanding professional audience. Playing piano is not her sole artistic focus - she is equally successful in playing organ, as well.