Bibiana Miškolciová

Bibiana Miškolciová patrí k mimoriadnym talentom v radoch nastupujúcej generácie slovenských koncertných umelcov. Má za sebou nielen výrazné súťažné úspechy v celoslovenskom meradle, ale prevzala si aj mnohé ocenenia z rúk zahraničných porotcov. Svojou interpretáciou dokáže zaujať aj náročné odborné publikum. Hra na klavír pritom nie je jej jediným umeleckým zameraním - rovnako úspešne sa venuje aj hre na organ.

Bibiana začala svoje hudobné štúdium v roku 2007 na ZUŠ J. Rosinského v Nitre, kde študovala v triede Anny Brázdilovej, Márie Hroncovej (klavír) a Márie Kosovej (organ). V rokoch 2014-2019 navštevovala Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici pod vedením Aleša Solárika. 

V máji 2023 Bibiana získala bakalársky titul v odbore Piano Performance na University of Indianapolis v USA. Momentálne je v prvom ročníku magisterského štúdia na Butler University v Indianapolise v klavírnom štúdiu Dr. Kate Boyd, kde zároveň pôsobí ako asistentka korepetície.

Slovak-born pianist Bibiana Miškolciová is an emerging concert artist with rich performing experience and versatile interpretative skills. Her playing has captivated demanding professional audiences, and she has received multiple awards and accolades from renowned judges at international competitions around the world. Playing piano is not Bibiana's sole artistic focus - she is equally successful in playing organ, as well.

Bibiana started her musical studies in 2007 at the Elementary School of Arts of J. Rosinsky in Nitra, where she studied in the piano class of Anna Brazdilova and Maria Hroncova, and in the organ class of Maria Kosova. Between 2014-2019, she attended the Conservatory of J. L. Bella in Banska Bystrica under the tutelage of Ales Solarik.

In May 2023, Bibiana graduated from the University of Indianapolis with a Bachelor of Music in Piano Performance degree. She is currently pursuing her graduate studies in Piano Performance at Butler University in Indianapolis in the piano studio of Dr. Kate Boyd, where she also serves as an assistant in collaborative piano.